Powołanie Z-cy Dyrektora ds. Badawczych

13.04.2020r.

Serdecznie gratulujemy Panu Andrzejowi Nowakowskiemu powołania na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Badawczych na kolejne 5 lat.

 

Andrzej Nowakowski ma wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami ludzkimi, pełniąc wiele funkcji kierowniczych, w tym z-cy Dyrektora ds. Badawczo-Rozwojowych. Udokumentowane osiągnięcia, kreatywność, determinacja, merytoryczna znajomość interdyscyplinarnych specjalności, w zakresie systemów teleinformatycznych ICT wdrażanych w sieciach Smart Grids, Internetu Rzeczy (IoT), innowacyjnych technologii i produktów w obszarze elektroniki oraz ugruntowane ścisłe związki z przemysłem są gwarancją, że stawiane nowe wyzwania przed Ł-ITR będą zrealizowane. Autor 28 patentów, kierownik kilkudziesięciu wdrożonych w przemyśle projektów. Osiągnięcia badawcze i wdrożeniowe udokumentowane wieloma najwyższymi nagrodami oraz medalami w kraju i za granicą.

Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Gdańskiej. W 2002 r.  uzyskał stopień doktora, a  w 2012 r. stopień dr habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych i został zatrudniony  na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Studia podyplomowe z systemów mikroprocesorowych i wiele kursów zawodowych oraz z obszaru zarządzania m.in.: Business Managment Training Course - The Association for Overseas Technical Scholarship (AOTS) JAPAN.
 
Jego pasją są zagadnienia związane z ekonomią i psychologią społeczną z zakresu kształtowania relacji i rozwiązywania konfliktów. Wolne chwile poświęca rekreacji i pracy na działce, poza tym zainteresowanie czynne i bierne sportem.
 
Jego priorytetem na najbliższą kadencję jest integrowanie różnorodnych dyscyplin i zespołów ludzkich posiadających unikalne specjalizacje i rozwój kompetencji miękkich w kadrze technicznej, w celu rozwiązywania w sposób bardziej efektywny problemów badawczych. Stworzenia nowej kompleksowej oferty Ł-ITR z zakresu Transformacji Cyfrowej dla różnych gałęzi przemysłu.
 
Dopingujemy!

 

Strona korzysta z plików cookies w celach statystycznych zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij