Laboratorium Badawczo-Pomiarowe Techniki Próżni

Laboratorium Badawczo-Pomiarowe Techniki Próżni posiada Certyfikat Akredytacji nadany przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA), potwierdzający kompetencje laboratorium wzorcującego. 

Podstawową działalnością Laboratorium jest wykonywanie wzorcowań przyrządów do pomiarów ciśnienia w zakresie ciśnienia poniżej ciśnienia atmosferycznego (próżni) oraz pomiary parametrów urządzeń pracujących w zakresie próżni.

W ramach akredytacji Laboratorium wykonuje następujące usługi:


Ponadto poza akredytacją Laboratorium oferuje:

Wzorcowanie próżniomierzy i przetworników ciśnienia absolutnego

Wzorcowanie próżniomierzy i przetworników ciśnienia absolutnego wykonywane jest przez porównanie ze wskazaniami próżniomierzy wzorcowych. Próżniomierze wzorcowe posiadają certyfikaty wzorcowania wystawione przez Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) – Berlin. Wzorcowanie próżniomierzy w zakresie ciśnień (105÷10-1) Pa oraz przetworników ciśnienia absolutnego w zakresie (19 ÷ 105 ) kPa  wykonywane jest w układzie statycznym, natomiast wzorcowanie próżniomierzy w zakresie ciśnień (10-1 ÷10-6) Pa wykonywane w układzie dynamicznego przepływu gazu.

Wzorcowanie helowych nieszczelności wzorcowych

Pomiary natężenia wypływu helu z nieszczelności wzorcowych wykonywane są w zakresie 10-5 ÷10-10 Pa m3/s z wykorzystaniem próżniomierza wzorcowego posiadającego certyfikat wzorcowania wystawiony przez Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) – Berlin.

Pomiary parametrów helowych wykrywaczy nieszczelności

Wykonywane są pomiary następujących parametrów helowych wykrywaczy nieszczelności : (dryft, szum, minimalne wykrywalne natężenie nieszczelności, czułość, minimalna wykrywalna koncentracja helu, czas oczyszczania) 

Pomiar parametrów pomp jonowych

Wykonywane są pomiary szybkości pompowania i ciśnienia końcowego pomp jonowo-sorpcyjnych. Obszar działalności badawczo-rozwojowej Laboratorium obejmuje: rozwój metod pomiarowych z zakresu metrologii próżniowej, opracowanie i budowę nowej aparatury pomiarowej.

Pliki do pobrania:

Kontakt bezpośrednio do laboratorium:

mgr inż. Krzysztof Kaczorek
Z-ca Kierownika Laboratorium
tel. + 48 22 590 73 66
krzysztof.kaczorek@itr.lukasiewicz.gov.pl

Strona korzysta z plików cookies w celach statystycznych zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij