Dariusz Litwin z tytułem "Fellow of SPIE"

21.01.2022r.

Dariusz Litwin, z Łukasiewicz – ITR został wyróżniony prestiżowym tytułem "Fellow of SPIE".

dr inż. Dariusz Litwin
Lider Grupy Badawczej Fotonika Stosowana Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Tele- i Radiotechniczny

 

Doświadczenie i wykształcenie
Jestem liderem Grupy Badawczej Fotonika Stosowana w Łukasiewicz –  ITR. Z instytutem jestem związany od 1986 (wcześniej Łukasiewicz – INOS). Stopień magistra inżyniera otrzymałem na Wydziale Mechaniki Precyzyjnej (obecnie Mechatroniki), Politechniki Warszawskiej w 1984, a doktora w 1994 na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej, również Politechniki Warszawskiej. Następnie odbyłem staż naukowy na Uniwersytecie Warwick w Wielkiej Brytanii (1994-1995). W 2004 otrzymałem Nagrodę Zespołową I Stopnia Rektora Politechniki Warszawskiej. Do SPIE (The International Society for Optics and Photonics) należę od 1990 roku. Jestem głównym autorem kilkudziesięciu prac i projektów badawczych, współautorem ponad 90 publikacji w pismach naukowych oraz 18 patentów. Brałem udział w 5 projektach finansowanych przez Komisję Europejską, w tym kierowałem zespołem INOS w projekcie INA (2004-2007) poświęconym mikroskopii helowej.

 

Najważniejszy projekt
Grupa Fotonika Stosowana specjalizuje się obecnie w czterech obszarach. Są to: optyczna metrologia przemysłowa, w tym kontrola procesów przemysłowych, systemy RF oraz pomiarowe wsparcie oftalmiki. Wszystkie te obszary są równie ważne dla naszego zespołu. W ostatnich dwóch latach najbardziej byłem zaangażowany w realizację projektu poświęconego interferometrii o zmiennej w sposób ciągły długości fali, ponieważ pozwala ona na wprowadzanie wielu niestandardowych rozwiązań, co dla badacza jest najbardziej atrakcyjne.

 

Pasja
Poza zaangażowaniem zawodowym do moich pasji należy muzyka poważna, a ulubioną formą muzyczną jest koncert fortepianowy. Poza tym uprawiam czynnie takie sporty jak: tenis, narty zjazdowe oraz turystyka górska i rowerowa. Interesuje mnie również biologia ewolucyjna i molekularna, a także historia.

 

O Łukasiewiczu
Powstanie Sieci Badawczej Łukasiewicz pozwoliło na integrację poprzednio rozproszonego potencjału naukowo-badawczego i otworzyło, w ten sposób, możliwość wzmocnienia polskiej gospodarki w zakresie innowacyjności.

 


 

SPIE Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers
amerykańska naukowo-techniczna, niedochodowa, zawodowa organizacja międzynarodowa, wyższego pożytku społecznego, o zasięgu globalnym, której przedmiotem działania są optyka, optoelektronika, fotonika. Organizacja powstała w roku 1955 SPIE zrzesza naukowców, akademików, techników, fizyków, administratorów nauki, polityków, przedsiębiorców, studentów i doktorantów, związanych w bezpośredni lub pośredni sposób z fotoniką i optoelektroniką. Obszarem działania SPIE jest nauka i technika, wydawnictwa, przemysł, edukacja, kształcenie i doskonalenie zawodowe, rozpowszechniania i popularyzacja, kształcenie ustawiczne, bezpieczeństwo zawodowe, patentowanie, Internet, business, finanse, polityka i logistyka, oraz integracja środowiska zawodowego w skali globalnej i działania wspierające, stypendialne i charytatywne. Misją SPIE jest interdyscyplinarny rozwój nauki i zastosowań światła.


tytuł "Fellow of SPIE"
Każdego roku SPIE promuje wybranych członków. W tym roku zostało wyróżnionych aż 58 osób. Wyróżnieni członkowie wnieśli znaczący wkład naukowy i techniczny w multidyscyplinarne dziedziny optyki, fotoniki i obrazowania. Są doceniani za swoje osiągnięcia techniczne oraz za służbę dla społeczności optyki ogólnej, a w szczególności dla SPIE.

W 2022 roku przyznano 58 tytułów, w tym 29 z USA, 14 z Chin i Tajwanu, 5 z Europy Zachodniej i 8 z innych krajów azjatyckich.
Od powstania SPIE w 1955 roku przyznano 1654 tytuły.

W Polsce ten tytuł uzyskało 15 osób (od 1992).

Strona korzysta z plików cookies w celach statystycznych zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij